Nacházíte se zde: Rhino3D.cz > Články > Zásuvné moduly > RhinoAssembly 1.0 v prodeji - kinematické vazby pro Rhino!


RhinoAssembly 1.0 v prodeji - kinematické vazby pro Rhino!

Publikováno: 5.11.2009 | Autor: Jan Slanina | Rubrika: Zásuvné moduly | Komentáře: 6 - Doporučit

DD ikonaRhino je plošný modelář a volnost návrhu a možnost kdykoliv provést s modelem cokoliv chcete je jeho nejvyzdvihovanější vlastností. Rhino ale stále více proniká i do strojírenství, protože návrháři musí kromě designu výrobku navrhnout i jeho mechanické "vnitřnosti". Rhino se díky tomuto pluginu se může stát nepříjemným konkurentem pro velké CADy, vždyť ho vyvíjí návrháři matematického jádra systému CATIA V5...

Představujeme Rhino Assembly 1.0

Modul Rhino Assembly pro Rhinoceros je mocný nástroj pro návrh sestav metodou bottom-up (zdola nahoru) a pro simulaci kinematiky s vazbami, které odpovídají schopnostem hlavních MCAD softwarových balíků. Jak už jsem uvedl v anotaci, může se Rhino s tímto modulem stát opravdu mocným nástrojem pro mechanický návrh s možnostmi velkých CADů, ovšem za zlomek jejich ceny. Rozhodně se totiž nejedná o malý skriptík amatérského nadšence - za tímto pluginem stojí ruská firma LEDAS s vývojářským týmem tvořených 25 špičkovými matematiky a inženýry, kteří se mimo jiné pro Dassault Systemes několik let navrhovali matematické jádro řešičů vazeb pro CATII V5...

Novosibirsk, Rusko, 3. listopad 2009 – LEDAS Ltd., nezávislý výrobce nástrojů pro konstruktéry s názvem Driving Dimensions pro CAD/CAM/CAE/PLM trhy dnes oznámil dostupnost plné komerční verze svého nového zásuvného modulu Rhino Assembly 1.0 pro Rhino. Tento zásuvný modul je součástí produktové řady Driving Dimensions společnosti LEDAS. Cílem této řady je poskytnout pokročilé technologie strojírenských CADů uživatelům populárních 3D programů za dostupnou cenu.Po instalaci zásuvného modulu a spuštění Rhina se na obrazovce objeví nástrojová paleta Assembly. která je navržena tak, aby se svým stylem co nejvíce podobala ostatním ikonám Rhina. Assembly Manager umožní uživateli snadno spravovat geometrické vazby a řídicí kóty, kterých mohou být ve velkých sestavách i tisíce. Driving Dimension Editor umožňuje snadno měnit hodnoty řídicích kót. Panel Animation a jeho posuvník budou asi důvěrně známé všem, kteří používají přehrávače videa nebo audia. Během kinematické animace může uživatel posunovat, otáčet i zoomovat svůj model.

Od vydání předchozí veřejné betaverze s číslem 0.2 přibylo mnoho nových funkcí, včetně volby pro automatickou aktuaizaci, nový signál stavu vazby, nové tlačítko pro převrácení strany, volba pro seskupení objektů do tuhých sad, nové 3D rovinné úhly a multiparametrická animace. Tato a mnohá další vylepšení si vyžádalo více než 3000 betatesterů, kteří si stáhnuli zásuvný modul Driving Dimensions pro Rhino o června 2009.

“Zásuvný modul Rhino Assembly je druhým produktem z řady Driving Dimensions, do které již patří zásuvný modul pro Google SketchUp, populární 3D modelovací software,” vysvětluje Dmitry Ushakov, Director of Product Management, LEDAS Ltd. “Nyní pracujeme na druhém zásuvném modulu pro Rhino, který umožní volnou editaci 3D geometrie bez stromu historie a navíc se zachováním konstrukčního záměru. Očekáváme, že první veřejná betaverze spatří světlo světa před koncem roku 2009.”

Popis modulu Rhino Assembly 1.0

Pomocí modulu Rhino Assembly můžete navzájem polohovat tuhé 3D součásti pomocí definice jejich vazeb (ukotvení, soustřednost, totožnost, rovnoběžnost, kolmost nebo tečnost) a řídicích kót (vzdálenosti a úhly) mezi jejich stěnami a hranami.

Rhino Plug-in

Modul Assembly automaticky hlídá všechny vazby a rozměry a tím z vybraných součástí vytváří konzistentní sestavu. Všechny sestavené mechanismy lze pak animovat prostřednictvím změny parametrů jednoho nebo více řídicích rozměrů. Panel Assembly manager umožňuje snadnou navigaci všemi vazbami a řídicími rozměry v sestavě.

Paleta Assembly

Příkazy modulu Assembly lze spouštět příslušnými ikonami v paletě Assembly nebo z klávesnice zadáním příkazu v příkazovém řádku.

Rhino Assembly Toolbar

Tvorba vazeb a řídicích rozměrů

Vazby a řídicí rozměry se aplikují na již vytvořené součásti. Pro nastavení vazeb a řídicích kót se využívají existující hrany a stěny ploch nebo spojených ploch. Pro nastavení vazeb v modelu spusťte příkaz, který odpovídá požadovanému typu vazby nebo klikněte na odpovídající ikonu v paletě Assembly a poté vyberte hrany nebo stěny v pracovní ploše Rhina.

Vazbu můžete vytvořit také tak, že vyberete objekty ještě před spuštěním příkazu pro vytvoření vazby. V takovém případě se vazba vytvoří pro vybrané objekty.

V aktuální verzi nejsou povoleny vazby mezi objekty, které náleží té samé spojené ploše.

Podporované typy geometrických prvků:

 • základní hrany spojené plochy: rovné a kruhové
 • základní stěny spojené plochy: rovinné, válcové nebo sférické tvary (včetně stříhaných stěn)
 • samostatné objekty: jednotlivé body, úsečky a kruhové oblouky (nezahrnuté do spojené čáry)

Zde je seznam podporovaných vazeb:

 • 1. Concentricity (soustřednost)
  Nástrojové tlačítko: Concentricity
  Příkaz Rhina: LDDConcentricity

  Podporované typy argumentů: Point, Circle, Cylinder, Sphere
  Kde je to použitelné, tam soustřednost implikuje také sousost (coaxiality), například u dvojice válců.
 • 2. Coincidence (totožnost)
  Nástrojové tlačítko: Coincidence
  Příkaz Rhina:LDDCoincidence

Podporované typy argumentů:

Totožnost Bod Úsečka Kružnice Rovina Válec Koule
Bod x x x x x x
Úsečka x x   x x  
Kružnice x   x x x x
Rovina x x x x    
Válec x x x   x  
Koule x   x     x
 • 3. Parallelism (rovnoběžnost)
  Nástrojové tlačítko: Parallelism
  Příkaz Rhina: LDDParallelism

  Podporované typy argumentů: úsečka, rovina, kružnice, válec
 • 4. Perpendicularity (kolmost)
  Nástrojové tlačítko: Perpendicularity
  Příkaz Rhina: LDDPerpendicularity

  Podporované typy argumentů: úsečka, rovina, kružnice, válec
 • 5. Tangency (tečnost)
  Nástrojové tlačítko: Tangency
  Příkaz Rhina: LDDTangency

  Podporované typy argumentů: úsečka, rovina, kružnice, válec, koule
 • 6. Distance (vzdálenost)
  Nástrojové tlačítko: Distance
  Příkaz Rhina: LDDDistance

  Podporované typy argumentů: bod, úsečka, rovina, kružnice, válec, koule
  U koule se měří vzdálenost od středu, u válce od osy.
 • 7. Angle (úhel)
  Nástrojové tlačítko: Angle
  Příkaz Rhina: LDDAngle

  Podporované typy argumentů: úsečka, rovina, kružnice, válec

U směrových vazeb jako je Angle, Parallelism a Perpendicularity se měří úhel mezi směry objektů ve 3D v rozsahu 0 až 180 stupňů. Směr válcové plochy je totožný se směrem jeho osy. Směr kružince je směr normálového vektoru roviny, ve které leží. Rovinné plochy se chovají jinak: úhel je měřený mezi orientovaným objektem a rovinou samotnou (nikoliv její normálou).

Při vytvoření kóty (Angle nebo Distance) vypočítá modul výchozí hodnotu pro její parametr. Tato hodnota se převezme z aktuální geometrické polohy vybraných objektů a zobrazí se v příkazovém řádku. Pro použití této hodnoty pro nově vytvořenou kótu prostě jen stiskněte Enter, až budete vyzváni k zadání hodnoty. Tuto hodnotu můžete kdykoliv později změnit v panelu Constraint Properties.

Někdy nelze výchozí hodnotu vypočítat, například pokud je vytvořena kóta Distance pro protínající se roviny.

Vytvořená vazba nebo kóta bude přidána na seznam vazeb v modelu, ale nebude zobrazena v pracovní oblastí - pokud chcete upravovat existující vazby, použijte panel Assembly Manager. Standardně jsou nově vytvořené vazby ihned aplikovány na model - Rhino Assembly přesune objekty tak, aby splnily požadavky vazeb a kót.

Úhlová kóta s osou (rovinný úhel)

Po vytvoření kóty Angle mezi dvěma řízenými objekty je možné specifikovat třetí řízený objekt, který bude považován za osu pro měření úhlu. Tento třetí objekt bude automaticky napolohován kolmo na první i druhý objekt. Pokud chcete specifikovat osu, klikněte při vytváření úhlové kóty po výběru páru objektů v příkazovém řádku na volbu ChooseAxis. Pro specifikaci osy můžete použít i rovinnou plochu nebo stěnu; v takovém případě bude za osu považován normálový vektor této plochy.

Fixace (ukotvení) objektů

Nástrojové tlačítko: Fixation
Příkaz Rhina: LDDFixation

Umožňuje ukotvit objekt. Po spuštění příkazu vyberte objekty které chcete ukotvit a stiskněte Enter. Ukotvení zabraňuje objektu v pohybu během výpočtu prováděných v Rhino Assembly, ale nezamezí přesunutí, které provede uživatel. Ukotvení lze aplikovat na celou spojenou plochu nebo na její část či na jednu plochu. Když ukotvíte rovinnou stěnu spojené plochy, může spojená plocha "klouzat" podél této roviny (nebo se podél ní otáčí, jde-li o válcovou plochu).

Vytváření pevných sad (Rigid sets)

Nástrojové tlačítko RigidSet
Příkaz Rhina: LDDRigidSet

Umožňuje vytvářet pevné sady, obsahují různé geometrické objekty. Vytvoření pevných sad ukotví více objektů dohromady. Po spuštění tohoto příkazu vyberte entity, které chcete sloučit dohromady a stiskněte Enter.

Jeden objekt nemůže být součástí více pevných sad. Do pevné sady lze vložit pouze celou spojenou plochu, nikoliv její dílčí plochy.

Objekty obsažené ve stejné pevné sadě lze přesunovat nebo otáčet pouze všechny najednou; Rhino Assembly nezmění jejich vzájemnou polohu. Jejich vzájemnou polohu ale může změnit uživatel (například přetažením objektu myší).

Assembly manager

Nástrojové tlačítko: Manager
Příkaz Rhina: LDDManager

Assembly ManagerZobrazí panel Assembly Manager. Assembly Manager vám umožňuje zobrazovat, editovat nebo mazat vytvořené vazby a řídit animace kót .

Když v Assembly Manageru vyberete kótu, objekty propojené touto vazbou se zvýrazní v pohledu Rhina. A naopak, pokud vyberete nějaké objekty, zobrazí se jejich odpovídající vazba tučně

Zatržítko Update Automatically definuje, jak je model aktualizován. Políčko nalevo od tohoto zatržítka může být zelené, žluté nebo červené, podle toho, jaký je stav vazeb a kót (podrobnosti viz. oddíl Aktualizace geometrie).

Assembly Manager umožňuje výběr více vazeb najednou. Více vazeb lze vybrat obvyklým způsobem pomocí klávesy Shift nebo Ctrl, poté může uživatel všechny vybrané vazby animovat nebo je může odstranit z modelu stiskem klávesy Delete nebo kliknutím na položku Delete v kontextovém menu

Panel Assembly Manager je ukotvitelný, můžete ho ukotvit k libovolnému okraji obrazovky Rhina nebo prostě jenom přetáhnout na libovolné místo v pracovní ploše Rhina.

Editace vazeb a vlastností řídicích kót

Otevřete okno Assembly Manager a vyberte vazbu, kterou chcete editovat. Poklepejte na ni myší nebo na ni klikněte pravým tlačítkem a v kontextovém menu zvolte položku "Edit...". Otevře se panel Constraint Properties, kde můžete upravit název vazby nebo hodnotu kóty. Také zde můžete změnit animační parametry vybrané vazby (úhel nebo vzdálenost). Vypnutím zatržítka Enabled danou vazbu nebo řídicí rozměr dočasně vypnete.

Constraint Properties


Kliknutí na libovolný symbol pravítka ruler vám umožní automaticky vložit hodnotu vypočtenou z aktuální polohy objektů do odpovídajícího políčka v panelu Constraint Properties. Tlačítka s malými šipkami umožňují zvyšovat nebo snižovat hodnoty řídicích kót uložené v příslušných políčkách. Pokud je políčko Update Automatically v panelu Assembly Manager zapnuté, bude při změně hodnoty v políčku pomocí šipek odpovídajícím způsobem překreslována poloha příslušného objektu v modelu.

Kliknutím na tlačítko Flip Side změníte vzájemnou polohu svázaných objektů. Pokud je na příklad rovina tečná k válci, kliknutím na toto políčko u vazby Tangency přesune válec na opačnou stranu roviny.

Panel Constraint Properties je také ukotvitelný.

Aktualizace geometrie

Update Checkbox

Rhino Assembly podporuje dva různé režimy aktualizace modelu. první režim je automatický (ten je výchozí). Druhý režim je ruční aktualizace. Přepínání mezi těmito režimy se realizuje prostřednictvím zatrhávacího políčka Update Automatically v panelu Assembly Manager.

Automatická aktualizace

V automatickém režimu jsou vazby a kóty aplikovány na součásti sestavy okamžitě. Aktualizace modelu probíhá automaticky po těchto akcích.

 • vytvoření nebo smazání vazby nebo kóty
 • změna parametru nebo řídicí kóty
 • geometrický objekt je přesunutý nebo natočený uživatelem

Po jakékoliv z těchto akcí Rhino Assembly přepočítá model a objekty napolohuje tak, aby vyhověly daným vazbám a kótám .

Ruční aktualizace

Nástrojové tlačítko: Update
Příkaz Rhina: LDDUpdate

Když je políčko Update Automatically prázdné, přepočítá Rhino Assembly polohu objektů pouze tehdy, když o to uživatel výslovně požádá.

Pokud nelze některým vazbám nebo řídicím kótám vyhovět, objeví se chybové hlášení.

Indikátor stavu

Barvy indikátoru stavu nalevo od políčka Update Automatically mají následující význam

 • ruler - všechny vazby a kóty jsou funkční. Objeví se v případě úspěšného přepočítání.
 • ruler - stav vazeb v modelu je neznámý. V režimu automatické aktualizace se tato barva objeví tehdy, když je model změněn jinou funkcí Rhina, než je přesunutí, otočení nebo přetažení a také tehdy, když byl model právě načten ze souboru .3dm. Když vypnete automatickou aktualizaci, objeví se tento indikátor po jakékoliv modifikaci geometrie nebo vazeb. Pro aktualizaci stavu modelu spusťte příkaz LDDUpdate nebo klikněte na ikonu aktualizace nebo poklepejte na indikátor samotný.
 • ruler - některé z vazeb nebo řídicích kót jsou poškozené. Objeví se při nesouladu mezi vazbami nebo parametry řídicích kót a nelze tudíž vyhovět všem vazbám. V takovém případě odstraňte rozporné vazby nebo opravte parametry tak, aby byla obnovena soudržnost modelu.

Animace

Rhino Assembly nabízí možnost animovat model prostřednictvím změny hodnot jedné nebo více řídicích kót.

Single Dimension Animation

Otevřete okno Assembly Manager a klikněte na kótu (úhel nebo vzdálenost), kterou chcete animovat. V kontextovém menu zvolte položku "Animate..." nebo klikněte na tlačítko "Animate..." v panelu Constraint Properties. Objeví se řídicí panel Animation a zásuvný modul začne v pozadí počítat snímky animace podle aktuálního nastavení animace pro danou vazbu.

Constraint Properties

 

Uživatel může změnit parametry animace jejich editací v panelu Constraint Properties.

Animace začíná na hodnotě parametru kóty specifikované v políčku Start Value a parameter je zvyšován (či snižován) až do hodnoty v políčku End Value.

Počet snímků specifikovaný v políčku Frames má vliv na hladkost animace.

Políčko Time specifikuje dobu trvání celé animace, hodnota nula generuje nejrychlejší animaci (její rychlost je závislá pouze na výkonu vašeho systému).

Tyto parametry se ukládají do souboru .3dm společně s modelem.

 

 


Animace více kót

Constraint Properties

Pokud chcete animovat sestavu prostřednictví variace parametrů několika řídicích kót, otevřete panel Constraint Properties a zadejte hodnoty Start a End pro každou kótu, kterou chcete animovat (stejným způsobem, jako to děláte u jednoduché animace).

Poté tyto kóty vyberte v okně Assembly Manager pomocí kláves Shift nebo Ctrl. Panel Constraint Properties se změní, bude obsahovat pouze políčka Frames a Time, kde můžete specifikovat požadované hodnoty.

Pro zahájení animace klikněte na tlačítko Animate v panelu Constraint Properties.


Animace všech kót

Nástrojové tlačítko: Animate
Příkaz rhina: LDDAnimate

Když je spuštěn tento příkaz, jsou všechny kóty animovány podle parametrů, které jsou pro ně specifikovány v panelu Constraint Properties.

Panel pro řízení animace (přehrávač)

Když animujete jednu nebo více kót, otevře se panel Animation Control. Umožňuje vám řídit animaci a navigovat jednotlivými snímky. Tento panel se otevře ihned poté, co uživatel klikne na tlačítko "Animate".

Player

Funkce tlačítek jsou názorné a notoricky známé:

Play – začne přehrávat animaci, směr přehrávání je dán směrem šipky na tlačítku,

Pause – zastaví animaci na aktuálním snímku (tlačítko jej aktivní pouze během přehrávání),

Back Forward – jedno kliknutí posune animaci o snímek dopředu (dozadu), držení posunuje animaci dopředu (dozadu),

Start End – kliknutím přejdete na začátek (konec) animace.

Také můžete táhnout posuvník myší a pohybovat se tak jednotlivými snímky animace. Zatržítko Backward způsobí, že se animace po dosažení konce začne přehrávat pozpátku. Repeat zase přehrává animaci nepřetržitě pořád dokola, dokud nestisknete tlačítko Pause.

Celkový čas animace můžete zadat v políčku Time. Pokud zadáte nulu, bude se animace přehrávat nejrychlejším možným způsobem (čas bude závislý pouze na výkonu vašeho systému).

Tlačítko «Edit...» použijte pro změnu počtu snímků v animaci a počáteční a koncové hodnoty parametrů vazby prostřednictvím panelu Constraint Properties. Pokud chcete použít aktuální snímek jako nový stav svého modelu, klikněte na tlačítko Apply. Pokud se chcete vrátit k výchozímu stavu před animací, klikněte na Cancel.

Nápověda a okno About

Nástrojové tlačítko: Help
Příkaz Rhina: LDDAbout

Otevře dialogové okno About zásuvného modulu Rhino Assembly. V něm můžete kliknutím na tlačítko Help Page otevřít tento manuál ve svém prohlížeči. Pokud jste tento produkt zakoupili a obdrželi jste licenční klíč, klikněte na tlačítko "Register..." pro odemknuztí plné funkčnosti programu.

 

Návod pro Rhino Assembly 1.0

Následuje jednoduchý návod, který vám pomůže v začátcích používání Rhino Assembly 1.0 pro Rhino. Cílem tohoto návodu je předvést, jak lze sestavit jednotlivé součásti dohromady do jednoduchého 3D modelu s možností kontrolovat jednoduše tvar této sestavy pomocí vazeb.

Než začnete postupovat podle následujícího návodu, ujistěte se, zda máte zásuvný modul správně nainstalován a zda vidíte tuto nástrojovou paletu Assembly:

Assembly Toolbar

Pokud je modul správně nainstalován, otevřete přes menu Rhina Soubor > Otevřít soubor Pantograph.3dm, který najdete ve složce Samples (nebo si ho můžete stáhnout z ukázkových modelů, odkaz najdete na této stránce dole).

Klikněte na ikonu Manager a otevře se panel Assembly Manager, se seznamem existujících vazeb a rozměrů, nyní bude ovšem prázdné.

Pro tuto chvíli zrušte zatržení políčka Update Automatically v panelu Assembly Manager. To znamená, že vytvořené vazby budou aplikovány až na žádost uživatele.

Pantograph initial view

Modrou část budeme považovat za základnu (kotvu) naší sestavy, ukotvíme ji tedy kliknutím na ikonu Fixation Icon a vyběrem modré spojené plochy v pracovní oblasti. Stiskem klávesy Enter potvrdíte vytvoření fixačí vazby.

Pantograph Fix

V okně Assembly Manager se objeví vazba "Fixation 1". Poklepejte na ni, aby se otevřel panel Constraint Properties.

Poté začneme sestavovat součásti s využitím vazby Concentricity (soustřednost). Klikněte na ikonu Concentric. Klikněte na čep na modré ploše a poté na díru v červené ploše podle následujícího obrázku .

Pantograph Concentric 1

Vytvořte další tři vazby soustřednosti (Concentricity ) pro tři zbývající páry čepů a děr. Pokud chcete znovu spustit naposledy provedený příkaz, stačí kliknout na pracovní plochu Rhina pravým tlačítkem myši a nemusíte příkaz pokaždé znovu "lovit" v ikoně. V okně Assembly Manager by na konci měly být čtyři soustředné vazby Concentricity.

Pantograph Concentric 2

Podívejme se, co jsme zatím vytvořili. Klikněte na ikonu Apply Constraints, aby se geometrie modelu aktualizovala podle nastavení vazeb. Všechny čepy a díry nyní budou opravdu soustředné (jejich osy budou totožné).

Pantograph Concentric Assembled

Při pozornějším pohledu ale zjistíte, že jednotlivá ramena pantografu do sebe zanořují. Tento nedostatek odstraníme vazbou Coincidence (totožnost), kterou aplikujeme na vybrané rovinné plochy dvojic součástí .

Zatrhněte políčko Update Automatically v panelu Assembly Manager. Nyní budou všechny vazby aplikovány na model ihned po svém vytvoření.

Klikněte na ikonu Coincidence a vyberte horní plochu čepu jedné součásti a horní plochu ramene sousední součásti podle následujícího obrázku. Mezi těmito stěnami bude vytvořena vazba Coincidence (totožnost). Bude aplikována ihned na model a stěny budou ležet ve stejné rovině.

Pantograph Coincidence 1

Stejným způsobem vytvořte tři zbývající vazby Coincidence.

Pantograph Coincidence 2

A je to - jednotlivé součásti se už neprotínají.

Pantograph Assembled 2

Nyní si vytvoříme úhlovou vazbu pro řízení úhlu mezi rameny, Klikněte na ikonu Angle a vytvoříte tak kótu Angle (úhel) pro řízení úhlu mezi rameny. Při vytváření vazby Angle vyberte vnější boční rovinnou plochu červeného ramene a vnější boční rovinnou plochu modrého ramene.

Pantograph Angle

V příkazovém řádku zadejte písmeno C a stiskněte Enter, abyste specifikovali osu pro měření úhlu (pokud specifikujete osu, máte lepší kontrolu nad řízeným úhlem). Vyberte válcovou plochu a její osa se stane osou rotace.

Pantograph Angle

Až budete vyzváni k zadání hodnoty úhlu, stiskněte Enter pro přijetí aktuálního úhlu (tato hodnota se vypočítá ze vzájemné geometrické polohy součástí).

Pantograph Angle Applied

Nyní je váš model konečně sestaven a navíc máte možnost jednoduše řídit úhel mezi rameny.

Úpravou úhlu mezi rameny vytvoříme odlišný vzhled sestavy. Pokud nemáte zobrazený panel Constraint Properties, poklepejte myší na vazbu "Angle 1" nebo na ni klikněte pravým tlačítkem a v kontextovém menu zvolte položku "Edit..". V panelu Constraint Properties zadejte do políčka Value hodnotu 45 a stiskněte Enter.

Geometrie sestavy se automaticky změní a ramena se natočí a přesunou podle změny úhlové kóty.

Pantograph Angle Changed

Kinematiku sestavy můžete analyzovat také pomocí animace, při které se bude plynule měnit parametr úhlové vazby. Zadejte hodnoty 45 a 120 do odpovídajících políček Start Value a End Value v panelu Constraint Properties. Poté klikněte na tlačítko "Animate...". Objeví se panel pro ovládání animace.

Pantograph Animate

Pro sledování animace klikněte na pravou polovinu tlačítka Play. Až animace skončí, přesunujte myší posuvník doleva a doprava a sledujte změny geometrie.

Pokud chcete změnit krajní hodnoty úhlového parametru, klikněte na tlačítko "Edit.." a zadejte nové hodnoty do políček Start a End v panelu Constraint Properties. Pro hladší animaci rovněž můžete zvýšit počet snímků (políčko Frames). Klikněte na tlačítko "Animate..." pro animaci modelu se změněnými parametry.

Související odkazy

Nahoru ↑

Diskuse k článku

 • [6] Jan Slanina21. 11. 2009, 08:32 – reakce na [5]

  reagovat

  To jste asi trefil hřebík na hlavičku s tou synchronní technoligí. Jenom drobnost, že tato technologie pochází od Siemensu ("Siemens is pushing Synchronous Technology in its low end (Solid Edge) and high end (NX) products", viz. http://www.deelip.com/?p=274). Něco málo se o tom psalo zde: http://worldcadaccess.typepad.com/blog/2009/05/led as-duplicates-siemens-synchtech.html

  Já jsem už o technologii od Ledasu něco naznačil v článku http://worldcadaccess.typepad.com/blog/2009/05/led as-duplicates-siemens-synchtech.html (tehdy se Rhino Assembly ještě jmenovalo Driving Dimensions), je to dva odstavce pod animovným obrázkem.

 • [5] Mirek – 21. 11. 2009, 07:51

  Reaguje: [6] - reagovat

  Děkuji za vyčerpávající odpověď. Koukal jsem se na odkaz a je to opravdu moc zajímavé. LEDAS nebude dělat desátý klon Solidworksu nebo Inventoru ale desátý klon Solid Edge :-) Myslím, podle odkazu že je to založené na principu Synchronní technologie se kterou právě přišel Solid Edge. Rozhodně bude pro Rhino k dispozici zase to nejlepší co se dá použít. Ve spojení Rhino a tento modul spolu s tím ostatním co je k dispozici bude Rhino již absolutně bez konkurence. I když je to zatím jen v plánu jak píšete rozhodně by si tohle zasloužilo článek aspoň jako info.

 • [4] Jan Slanina17. 11. 2009, 12:58 – reakce na [3]

  reagovat

  Ano, chápete to dobře, Rhino Assembly řeší czájemné vazby a kinematiku součástí. To, o čem píšete, je klasická konstrukční historie, jak ji známe ze strojírenských CADů a ta v Rhinu není a zřejmě ani nebude (nemá smysl dělat dělat desátý klon Solidworksu nebo Inventoru, jedinečnost Rhina spočívá ve volném modelování obecných ploch a tohoto přístupu se Rhino bude držet i do budoucna). Co ale bude zajímavé, je nový plugin od LEDASu, který umožní přímou editaci modelu. To je daleko zajímavější trend - editace modelu (délek, rádiusů atd) bez konstrukčního stromu přímo na modelu. Tedy i na importované IGES geometrii bez historie. Tento modul by se měl v betaverzi objevit do konce roku. Pro představu se podívejte na Spaceclaim (www.spaceclaim.com), modul od LEDASu bude umět něco podobného. První info viz. video na http://drivingdimensions.com/labs.php

 • [3] Mirek – 16. 11. 2009, 18:15

  Reaguje: [4] - reagovat

  Dobrý den,
  možná to chápu špatně ale jde tady jen o polohování a vazby objektů vůči sobě? Pro opravdové využití mi tady totiž chybí použití parametrických vazeb u jednotlivých prvků. Tedy například zadávání a změna rozměru prvků parametrickou kótou případně ještě s odkazem na jiný rozměr apod. Potom se dá teprve mluvit o využitelnosti tohoto modulu. jinak je využití jen omezené. Je nějaký jiný modůl pro rhino který by jej rozšířil o parametričnost se vším všudy?

 • [2] mousek12. 11. 2009, 10:57 – reakce na [1]

  reagovat

  bacik skor by ma zaujimalo aj spojenie s bongom.

 • [1] bacik – 12. 11. 2009, 08:55

  Reaguje: [2] - reagovat

  Dobrý den,
  mám praktický dotaz. Dočetl jsem se zde že Assembly podporuje animaci, dokonce s docela pokročilým nastavením (podle mě). Nevíte náhodou, jestli se dá tato animace vyrenderovat např. ve V-ray? Nebo jsou animace možné jen v okně Rhina? díky