Nacházíte se zde: Rhino3D.cz > Články > Rhinoceros > Nová technologie Rhina 5.0 - lehké vytažení


Nová technologie Rhina 5.0 - lehké vytažení

Publikováno: 6.1.2011 | Autor: Jan Slanina | Rubrika: Rhinoceros | Komentáře: 2 - Doporučit

Nová položkaRhino 5 přichází s novým objektem typu lehké vytažení (lightweight extrusion), který zabírá méně paměti, převádí se rychleji na polygony a zabírá méně místa na disku než tradiční spojená plocha, jakou znáte z Rhina 4. V tomto článku se dozvíte více informací a na příkladu vyvíjeného modulu RhinoBIM zjistíte, jak zásadně dokáže tato technologie usnadnit a zrychlit práci s objemnými modely.

V mnoha rozsáhlých modelech je většina geometrie tvořena objekty, které lze vyjádřit vytažením rovinné křivky.

Lehké vytažení v Rhinu 5.0

Co?

Rhino 5.0 přichází s novým objektem typu lehké vytažení (lightweight extrusion), který zabírá méně paměti, převádí se rychleji na polygony a zabírá také méně místa v souboru na disku než tradiční spojená plocha, jakou znáte z Rhina 4.0. V Rhinu 5.0 WIP počínaje verzí ze 4. října 2010 vytváří příkazy jako Box (Kvádr) a Cylinder (Válec) objekty typu lehké vytažení. Jiné příkazy jako Pipe (Potrubí) a ExtrudeCrv (VytáhnoutKřivku) vytváří objekty typu lehké vytažení vždy, když je to možné a pokud je pro tento typ objektu výsledná geometrie příliš "divoce" tvarovaná, použijí klasickou spojenou plochu.

Proč?

Uživatelé Rhina vytvářeli architektonické modely s desítkami tisíc objektů, které byly v podstatě jen prostým vytažením obrysové křivky do tělesa. Když byly tyto objekty reprezentovány tradičními spojenými plochami, byly modely značně "těžké", byly neohrabané při manipulaci a spotřebovaly hodně paměti. Při použití lehkého vytažení se tyto modely pohybují zcela plynule a zabírají v porovnání s tradiční reprezentací pouze zlomek paměti.

Jak?

Použití objektů lehkého vytažením lze aktivovat příkazem UseExtrusions. Pokud chcete, aby příkazy jako Box, Cylinder, Pipe a ExtrudeCrv vytvářely objekty lehkého vytažení, spusťte výše zmíněný příkaz UseExtrusions a vyberte volbu “Extrusions”. Pokud chcete, aby tyto příkazy vytvářely tradiční spojené plochy, vyberte volbu “Polysurface”.

Potřebujeme vaši pomoc

 • Nevíme, jestli finální verze 5.0 bude používat standardně lehké vytažení. Důvod, proč je lehké vytažení standardně zapnuto ve WIP verzi je ten, že potřebujeme slyšet od vás, uživatelů Rhina, názory na funkčnost této technologie.
 • Potřebujeme vědět, které příkazy fungují s lehkým vytažením dobře a které je naopak potřeba vyladit tak, aby s lehkým vytažením spolupracovaly lépe. Ideální stav je, aby každý příkaz, který pracuje se spojenou plochou, pracoval také s objektem lehkého vytažení.

Podrobnosti o pracovní verzi

 • Nové příkazy:
  • UseExtrusions: Tento příkaz řídí používání objektů lehkého vytažení. Když je tato technologie zapnutá, pak příkazy Rhina, které vytvářejí jednoduchá tělesa a plochy použijí lehké vytažení kdykoliv je to možné. Když je lehké vytažení vypnuto, použije Rhino tradiční technologii spojených ploch. Vypnutí používání lehkého vytažení neovlivní již existující objekty lehkého vytažení.
  • SelExtrusions: Tento příkaz vybere všechny objekty lehkého vytažení. Nevybere tedy plochy ani spojené plochy.
 • Změněné příkazy:
  • SelPolySrf, SelOpenPolySrf, SelClosedPolySrf : tyto příkazy byly aktualizovány, aby vybíraly také objekty lehkého vytažení., které vypadají a chovají se jako tradiční spojené plochy.
  • SelSrf, SelClosedSrf, SelOpenSrf : tyto příkazy byly aktualizovány, aby vybíraly také objekty lehkého vytažení., které vypadají a chovají se jako tradiční plochy.
  • ExtrudeCrv: tyto příkazy vytvoří objekty lehkého vytažení kdykoliv je to možné.
  • Box, Cylinder: tyto příkazy vytvoří objekty lehkého vytažení.
  • Pipe, Slab: tyto příkazy vytvoří objekty lehkého vytažení kdykoliv je to možné.
  • Explode: pokud rozpojíte objekt lehkého vytažení, bude výsledek stejný, jako když rozpojíte spojenou plochu.
  • Mesh: pokud převedete objekt lehkého vytažení na sítě, budou jeho boční stěny převedeny vždy na čtyřhranné polygony, probíhající po celé délce vytažení. Horní a dolní podstavy budou obecně převedeny na trojúhelníky.
  • SaveAs V4: při ukládání souboru jako Rhino V4 budou objekty lehkého vytažení převedeny na spojené plochy.
  • Dir: objekty lehkého vytažení se chovají stejně jako plochy nebo spojené plochy.

Jste vývojáři?

Na stránce Extrusion for Developers najdete podrobnosti o využití objektů lehkého vytažení ve svých programech.

Praktické využití lehkého vytažení

O tom, že se nejedná o pouhou akademickou hračku, ale o technologii s obrovským dopadem na zvýšení využitelnosti Rhina ve velkých projektech, si můžete udělat obrázek z následujícího komentáře Ricka Smithe (to je člověk, který začátkem 90. let zavedl v Gehryho ateliéru využívání 3D konstrukčního software, jmenovitě to byla CATIA. Rick nyní vyvíjí sérii specializovaných modulů RhinoBIM).

"Podobně jako mnozí další jsme i my rozpoznali možnosti a sílu Rhina coby platformy pro 3D modelování, ale stejně tak jsme cítili potřebu, aby Rhino podporovalo BIM platformu pro AEC. Ve spolupráci s firmou Robert McNeel & Associates jsme zdůrazňovali, že Rhino v první řadě musí suverénně zvládat práci s rozsáhlými soubory dat. Tuto potřebu pociťují architekti a stavaři mnohem palčivěji než například designéři, protože architekti a stavaři musí pracovat s modelem, který je úplnou sestavou složenou z jednotlivých konstrukčních prvků budovy a v praxi bývá značně rozsáhlý a detailní. Zaměstnanci McNeela odpověděli tím, že vyvinuli entitu “Light Extrusion”, která je nyní obsažena přímo v jádře Rhina V5. Ta je pro nás úplným základem a současně klíčem k úspěchu všech RhinoBIM modulů, které budeme vyvíjet. V první řadě bude tato entita implementována do modulu RhinoBIM_Structure.

Při testech jsme zjistili, že objem dat může být díky této entitě snížen až o 97%. Ano, skutečně o tolik! Řeknu vám to ještě jinak. Vzali jsme náš reálný strukturální model budovy Walt Disney Concert Hall a na všech 15 900 čar v tomto modelu jsme aplikovali standardní příkaz Rhina Exrude (Vytáhnout). Velikost souboru s tímto modelem byla 598 MB (což je už tak zhruba polovina velikosti souboru z konkurenčních programů, které jsou parametrické a mají vnitřně přiřazená BIM data). Ovšem ten stejný model v RhinoBIM_Structure s využitím "lehkého vytažení" měl pouze 20 MB!

modul RhinoBIM pro stavební konstrukce

Stavební konstrukce v modulu RhinoBIM pro Rhinoceros 5.0

Jak vidíte, dokáže funkce Light Extrusion dramaticky zvýšit výkon Rhina. A co je nejdůležitější, pomocí funkce "vybrat všechny úsečky" v RhinoBIM_Structure bylo vytaženo všech 15 900 nosníků v modelu za pouhé 2 sekundy. Ano, dvě sekundy na levné stanici Dell Latitude D620 a výkon zobrazení byl přitom zcela fantastický.

A když jsem už nakousnul RhinoBIM, prohlédněte si další obrázky z tohoto modulu:

RhinoBIM 02

RhinoBIM 03

RhinoBIM 04

RhinoBIM 05

RhinoBIM 06

Diskuse k článku

 • [2] Martin – 06. 03. 2011, 17:59

  reagovat

  Článek mě velmi zaujal. Je známo, že rhino tyhle problémy prostě má a člověk při větších modelech musí občas zatnout zuby a počítat do 10.

  Jaký je teda "skutečný rozdíl" mezi lehkým vytažením a normálním? A z jakého důvodu je závislé na "divokosti" geometrie, jak je psáno v článku?

  Děkuji,
  Martin

 • [1] Spendlik – 14. 01. 2011, 12:01

  reagovat

  Ja som v Rhine skôr začiatočník ale je pravda, že počítač, ktorý vlastním má občas s veľkými modelmi problém, takže ma článok zaujal. Moja otázka však znie: Pokiaľ je tento typ "vytažení" lepší ako súčasný, prečo sa neimplementuje automaticky do Rhina5? Resp. aké sú jeho nedostatky oproti klasickému? Lebo pokiaľ je rozdiel (pozitívny) iba vo veľkosti výsledného súboru a tiež rýchlosti pri spracovaní tak nevidím dôvod, prečo to nezapracovať rovno (samozrejme pokiaľ je táto technológie bez bugov a pod.)

  Špendlík