Nacházíte se zde: Rhino3D.cz > Články > Zásuvné moduly > V-Ray pro Rhino 4.0 SR1 Release Candidate


V-Ray pro Rhino 4.0 SR1 Release Candidate

Publikováno: 21.2.2008 | Autor: Jan Slanina | Rubrika: Zásuvné moduly | Komentáře: 0 - Doporučit

V-Ray Rhino 4.0 SR1 RC - ikonaNyní si můžete stáhnout novou verzi V-Raye pro Rhino 4 - je to kandidát na vydání SR1, ted již téměř hotová verze. Pokud ale pracujete komerčně a s citlivými daty, doporučuji nehotovou verzi neinstalovat a počkat si na finální verzi. V tomto článku se dozvíte, co je v SR1 Release Candidate nového a kde si jej můžete stáhnout.

A je to tady! Soubor ke stažení najdete zde.

Zde je seznam změn, provedených za několik posledních týdnů:

12. únor 2008

Opravené chyby

 • Vyřešen problém s nesprávnou interpretací intenzity fyzikálních světel

11. únor 2008

Opravené chyby

 • Licenční dialogy nyní zústávají nad ostatními okny (v určitých případech byly dříve schovány v pozadí)
 • Při pokusu o renderování s plovoucí licencí už nedojde ke zhroucení, pokud není možné získat licenci

6. únor 2008

Opravené chyby

 • Byl opraven problém nesprávného načtení nebo zmizení materiálů nebo voleb
 • Nyní můžete ovládat dialogové okno Floating License Manager když je spuštěn vrlserver.
 • Přešli jsme zpět na původní DR licencování, dokud nebude licenční systém V-Raye pracovat správně v případě, kdy byl DR inicializován počítačem, který nevyužívá server plovoucích licencí.
 • Byla opravena chyba, kvůli které nebyly názvy podřízených (child) materiálů v materiálu Angular Blend správně aktualizovány
 • Byla přidána funkce Rhinoscriptu GetDependentMapsForVismat, která vyplní pole cestami ke všem bitmapám, které používá vismat
 • Byla přidána funkce Rhinoscriptu GetDependentMapsForVisopt, která vyplní pole cestami ke všem bitmapám, které používá visopt
 • Byla odstraněna chyba, kdy bylo uživatelské rozhraní pro vyloučení objektu z výpočtu přeneseno mezi více materiálů v editoru
 • Materiály, které obsahovaly jiné materiály (AngleBlend, 2Sided, Skp2Sided) nyní při vložení do vismat uloží svoje podmateriály
 • Byla opravena chyba, kdy při nahrání visopt mohlo dojít k tomu, že defaultní hodnoty nebyly načteny správně

10. leden 2008

Nejmarkantnější změnou v tomto servisním balíčku je to, že jsme pro ochranu licencí přestali používat Installshield Activation Service. Tým Chaos Group byl tak laskav, že nám dovolil využívat jejich licenční systém, takže jsme se na něj rozhodli přejít. Když spustíte Rhinoceros, budete dotázáni zda máte licenci, plovoucí licenční server nebo jestli chcete spustit demo. Následuje popis možných scénářů.

Chcete vyzkoušet demoverzi produktu (na 30 dnů)

 1. Přesvědčte se, zda je váš počítač připojen k Internetu
 2. Spusťte Rhinoceros
 3. Když se objeví dialogové okno License, zvolte “I would like to demo your product”
 4. Nyní byste měli mít dočasnou licenci – pokud se vyskytnou problémy, napište na authorizations@asgvis.com

Chcete použít svoji licenci

 1. Přesvědčte se, zda je váš počítač připojen k Internetu
 2. Spusťte Rhinoceros
 3. Když se objeví dialogové okno License, zvolte “I have a license and would like to use that”
 4. Až budete vyzváni, zadejte sériové číslo svého V-Raye
 5. Nyní by měla být vytvořená trvalá licence - pokud se vyskytnou problémy, napište na authorizations@asgvis.com

Chcete nastavit server plovoucích licencí

Na počítači, který si přejete použít jako licenční server:

 1. Na počítač, který si přejete použít jako licenční server, nainstalujte Floating License Manager. Můžete to provést pomocí instalačního programu V-Raye – zvolte uživatelskou instalaci (Custom Install) a zatrhněte pouze Floating License Manager.
 2. Po instalaci vyhledejte adresář C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ASGvis\Licensing (pokud používáte Windows Vista, bude to c:\ProgramData\ASGvis\Licensing) a spusťte soubor Floating License Manager.exe. Tím spustíte správce licencí.
 3. V sekci Manage Licenses zvolte "Add existing license".
 4. Vyberte zakoupený produkt, který chcete autorizovat.
 5. Když jste vyzváni k zadání Purchase Number, zadejte svoje sériové číslo.
 6. Vyhledejte adresář C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ASGvis\Licensing (pokud používáte Vistu, bude to c:\ProgramData\ASGVIS\Licensing ) a spusťte VRLServer2.exe

Na klientských počítačích:

 1. Spusťte Rhinoceros
 2. Když se objeví dialogové okno License, zvolte "I have a floating license server and would like to use that."
 3. Objeví se dialogové okno V-Ray License Server Information
 4. Zadejte IP adresu nebo hostname počítače, který používáte jako server (počítač, na kterém běží VRLServer2)
 5. Restartujte Rhinoceros (aby se změna projevila, MUSÍTE restartovat Rhino)

Změny ve V-Rayi

 • Aktualizován na verzi V-Ray 1.60.15
 • V-Ray změnil path sampling z Quasi Monte Carlo na Deterministic Monte-Carlo
 • Předchozí změna by většinou neměla být příliš patrná. Parametry jsou stále stejné, ale výsledek je nyní deterministický, to znamená, že při stejném vstupu bude pokaždé totožný
 • Jediná volba pro path sampler je nyní Schlick - Latin Hypercube již není podporován

Novinky

 • Rozšířená podpora Rhinoscriptu
 • Při importu vismatu bude vytvořen adresář vismat ve zdrojové cestě pro vyhledávání
 • Do stránky About byla přidána informace o sestavení (Build) pro snadnější identifikaci produktu
 • Byl přidán příkaz visToolbar pro určení, zda bude či nebude paleta viditelná. Hodnota 0 ji skryje, 1 zobrazí
 • Do vlastností materiálu byl přidán násobitel příspěvku Alphy
 • Nyní lze vytvořit materiál Angular blend. Pro určení míry mísení dvou materiálů využívá úhel mezi směrem pohledu a normálou plochy
 • Vytvořili jsme uživatelské rozhraní pro vyloučení objektu (Object Exclusion) v materiálovém panelu Options. Není ale ještě plně funkční. Pokud chcete ignorovat všechny ostatní objekty, můžete jednoduše změnit režim na "Include"
 • Byly přidány nové vlastnosti světla - barva stínu, jednotky
 • U kuželového světla byl přidán efekt "barn door"

Opravy chyb

 • Byly opraveny problémy se sluncem a nebem při distribuovaném renderingu
 • Propojení na RDK Rhina je nyní upraveno tak, aby případná nová verze RDK nepoškodila V-Ray
 • Proces serializace nyní umožňuje zpracování větších scén při zachování souvislých bloků paměti
 • Byla opravena chyba, kdy bylo během rendereingu vytvářeno několik dočasných souborů
 • Při použití bump mappingu nebo displacementu nebyla správně aplikována objemová mlha (volume fog)
 • Nyní přistupujeme pouze na části pevného disku a registry spojené s daným uživatelem
 • Opravena padací chyba, kdy bylo povoleno bump mapování, ale nebyla nastavena bump mapa (platí i pro displacement)
 • V názvech souborů ve frame bufferu mohou být použity Unicode znaky
 • Nyní lze přejmenovat materiál pomocí změny velikosti znaků (např. lze přejmenovat DefaultMaterial na defaultmaterial )
 • Smazané vrstvy se již nezobrazují v dialogovém okně pro aplikování materiálu na vrstvu
 • Byly vyřešeny některé problémy s naším renderovaným zobrazením (oboustranné materiály nenastavovaly základní materiálové vlastnosti pro zobrazení v Rhinu)

Změny

 • Nyní používáme licenční systém od Chaos group
 • V názvech materiálů jsou nyní povoleny mezery
 • Pro uživatele s plovoucí licencí byla přidána záložka Authorization
 • Byly přidány nové proměnné pro "stamp" - informační řádek, který je přidán k vyrenderovanému obrázku
 • Přidáno uživatelské rozhraní DMC Threshold
 • V Adaptive sampleru bylo přidáno uživatelské rozhraní Show Samples
 • V Material editoru je nyní funkce Pack material
 • CloseRenderWindow nyní skutečně uzavře VFB (V-Ray Frame Buffer)
 • Render spawner a další soubory nyní instalujeme do složky Application data, což je...

c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ASGvis v XP (Application Data je skrytá složka)
c:\ProgramData\ASGvis ve Vistě (ProgramData je skrytá složka)

 • Nyní můžete odstranit kanály Color a Alpha VFB, pokud chcete - již nejsou vyžadovány
 • Byly změněny výchozí volby (nastavení fyzikální kamery a výchozí VFB kanály)
 • Nyní lze zjistit poměr stran aktuálního pohledu (záložka Output)
 • Pro přístup a úpravy voleb byly přidány různé metody RhinoScriptu
 • Vrstvy v materiálovém editoru si pamatují svůj stav (otevřené, zavřené)
 • Když zvolíte V-Ray jako aktuální renderer, nebude zobrazena jeho paleta

Chystané novinky

 • Uživatelské rozhraní pro vyloučení objektu (Object exclusion) umožní zvolit objekty, které budou v renderu ignorovány. V této chvíli ještě nepracuje správně.
 • Uživatelské rozhraní pro vložení světla Sphere Light už je připraveno, ale musíme ho ještě pročistit - světlo visSphereLight již existuje
 • IES světla - příkaz visIESLight již existuje, ale nebyl ještě plně implementován
 • Fyzikální jednotky světel

Související odkazy

Nahoru ↑