Nacházíte se zde: Rhino3D.cz > Články > Zásuvné moduly > Modul VisualARQ 1.0 pro parametrický návrh budov


Modul VisualARQ 1.0 pro parametrický návrh budov

Publikováno: 2.12.2009 | Autor: Jan Slanina | Rubrika: Zásuvné moduly | Komentáře: 0 - Doporučit

ikonaVývoj zásuvného modulu VisualARQ pro parametrický návrh a dokumentaci budov dospěl ke zdárnému konci a nyní si již můžete zakoupit první verzi tohoto produktu. V současné době probíhají intenzívní práce na prvním servisním balíčku s opravami chyb a s novými funkcemi. Samozřejmostí je česká lokalizace uživatelského rozhraní i manuálu.

Popis zásuvného modulu VisualARQ

Aplikace VisualARQ je navržena pro uživatele Rhina, kteří pracují v oblasti architektury. Využívá přístupné a intuitivní rozhraní Rhina a nabízí nástroje, které značně usnadňují a urychlují proces architektonického návrhu a dokumentace.

VisualARQ zlepšuje proces a efektivitu návrhu, protože v jednom prostředí lze nyní provádět více různých typů úloh. To vede ke snížení časových ztrát a informačních šumů, tak obvyklých při používání více programů a formátů.

Tento jedinečný modul je plně integrován v prostředí Rhina a nabízí výkonný editor, který uživateli pomůže snadno a rychle vytvářet a upravovat parametrické architektonické objekty. Obsahuje sérii architektonických nástrojů, které učiní proces návrhu a dokumentace jednodušším a dynamičtějším.

Na rozdíl od jiných produktů na trhu je VisualARQ intuitivně integrován do prostředí Rhina a nabízí nejrychlejší zaučení za nejdostupnější cenu. Program je lokalizován do českého jazyka včetně uživatelské příručky.

  

  

S pomocí VisualARQ můžete pracovat ve 2D výkresu a současně mít zobrazený 3D model projektu (a naopak):

VisualARQ nahrazuje pohled Rhina Shora výkresovým zobrazením. 2D výkres VisualARQ využívá standardní zobrazení půdorysných prvků v architektonických výkresech.

VisualARQ generuje dokumenty, které kombinují výkresy, trojrozměrné modely i množstevní data (pomocí dokumentačních tabulek).
Všechny tyto informace – 2D výkresy, 3D model a tabulky - jsou navzájem propojené a aktualizují se po každé změně, uživatel díky tomu šetří výrazně čas nutný pro modelování a rovněž se značně minimalizuje riziko vzniku chyb.

Parametrické architektonické objekty
Architektonické objekty VisualARQ’s jsou parametrické; to znamená, že můžete nadefinovat, změnit a upravit jejich předdefinované hodnoty kdykoliv budete chtít. Díky automatickému přegenerování se model těmto změnám ihned přizpůsobí.
Tím se vaše práce značně zefektivňuje a otevírají se před vámi nekonečné možnosti.

  

Kromě parametričnosti jsou objekty VisualARQ také “inteligentní”, protože se chovají jako skutečné komponenty, které reprezentují a tím se přizpůsobují procesu tvorby a editace:
Dveře a okna jsou svázány se zdí, ke které náleží; pokud jakýkoliv z těchto objektů přesunete, změníte nebo odstraníte, zeď se této změně automaticky přizpůsobí.
VisualARQ také automaticky řeší průniky zdí.

Pro usnadnění tvorby a editace architektonických objektů VisualARQ nabízí uživatelsky přívětivé průvodce. Tito průvodci obsahují veškeré editovatelné parametry a náhledové okno pro zobrazení úprav v reálném čase během jejich provádění.

  

VisualARQ obsahuje parametrickouknihovnu standardních strukturálních profilů.Tvarová flexibilita obrysu zdí
:
Stejně jako objekty v Rhinu jsou zdi ve VisualARQ založeny na NURBS křivkách.
Tato technologie umožňuje vykreslovat libovolné tvary zdí od rovných a obloukových až po zdi, které sledují křivky volných tvarů.

Zdi lze také prodloužit k jakékoliv cílové ploše obecného tvaru. Horní prodloužení zdi je plně asociativní až do smazání cílové plochy.

  

přizpůsobení objektů VisualARQ:
Pokud chcete vytvořit zcela specifické tvary, nabízí VisualARQ u některých prvků možnost vytvoření uživatelských objektů.

Naprostou svobodu tvarů lze u zdí dosáhnout přeměnou jakéhokoliv tělesa Rhina na zeď VisualARQ.
Zeď vytvořená touto operací umožňuje vkládání dveří a oken a můžete ji deformovat prostřednictvím řídicích bodů její základní křivky pomocí technologie Rhina UDT.

 

Pro úpravu tvaru zdí, desek a střech jsou k dispozici také booleovské operace s tělesy a křivkami.

 

Uživatelské dveře a okna z bloků:
Styly dveří a oken lze vytvořit pomocí 2D a 3D bloků, které definují jejich zobrazení ve výkresovém (2D) a modelovém (3D) pohledu. Uživatelský profil je také potřebný pro definici tvaru otvoru ve zdi.

 

VisualARQ obsahuje užitečné nástroje pro práci s víceposchoďovými budovami:
Správce podlaží
umožňuje vytváře a mazat podlaží a specifikovat úroveň, výšku a úroveň horizontálního řezu každého podlaží.
Funkce Nastavit aktuální podlaží umožňuje zvolit podlaží, ve kterém chcete pracovat. Filtruje informace, zobrazené ve vybraných pohledech pouze na ty prvky, které se vztahují k atuálnímu podlaží tím, že přesune konstrukční rovinu (KRov) do dané výšky.

 

VisualARQ obsahuje nástroje pro automatickou tvorbu řezů a pohledů a pro tvorbu bokorysů otvorů (dveří a oken).
Protože jsou propojené s modelem, aktualizují se při jakékoliv změně.
Bokorysy dveří a oken jsou rovněž okótovány a opatřeny referenčními značkami, které se objeví na výkresu, v modelu i v tabulce.

 

Automatický výpočet plochy:
Stejně jako další prvky VisualARQ jsou i plochy (zastavěné, užitné) propojené s modelem a automaticky se přizpůsobují změnám jejich definičních zdí. 

Dokumentační tabulky VisualARQ jsou propojené s výkresovými daty.

Příkazy VisualARQ Importovat a Exportovat styl umožňují zpřístupnit knihovny stylů objektů v jakémkoliv souboru 3DM, se kterým chcete pracovat.

VisualARQ obsahuje knihovnu SAVANNA3D, sadu více než 1000 detailních 3D modelů ve formátu 3DM s různými kolekcemi často používaných typů objektů. Tyto kolekce tvoří rozsáhlou a kompletní knihovnu bloků Rhina, připravených pro použití v architektuře a designu.

VisualARQ a Savanna3D jsou 100% kompatibilní s jakýmkoliv renderovacím modulem, který podporuje Rhino 4.0.

VisualARQ + Savanna3D (vyrenderováno v Brazilu).

VisualARQ umožňuje přiřadit každému komponentu objektu nezávislé materiály.

Modul IFC Export

IFC Export - Work In Progress

Můžete si stáhnout pracovní verzi (Work In Progress - WIP) zásuvného modulu IFC Export pro VisualARQ a Rhino.

Souborový formát Industry Foundation Classes (IFC) je standardem pro výměnu objektů ve stavebním průmyslu. Snižuje možnost ztráty informací, které mohou nastat při převodu dat mezi různými aplikacemi.

Aktuální verze modulu IFC Export exportuje zdi, sloupy, dveře, okna, otvory, desky, střechy a plochy (výměry) z modelu VisualARQ do souboru IFC 2×3. Pro testování vygenerovaných souborů IFC jsme použili Revit 2009 a AutoCAD Architecture 2009. V budoucích verzích přidáme podporu dalších objektů VisualARQ a těles Rhina.

POZNÁMKA: Zdi mohou být rovné, zakřivené nebo s uživatelskou základnou, ale vždy musí být vygenerované vytažením ze základny. Jedná se o omezení aktuálín WIP verze. V budoucích verzích budou podporovány všechny formy zdí volného tvaru, schodiště a také tělesa Rhina.

Budova v Rhinu


Stejná budova exportovaná do Revitu

 

Co je nového:

  • WIP4 (25. říjen 8, 2009):
    • Nyní je to skutečný exportní plugin.
    • Je vyžadován VisualARQ 1.0 RC3.

Stažení a instalace:

Stáhněte si IFC Export WIP4. Instalátor na počítači vyhledá VisualARQ, do jehož složky nakopíruje potřebné soubory. Pokud se v dialogovém okně “Uložit jako…” neobjeví položka IFC export , budete muset nainstalovat modul ručně (instalátor zkopíruje soubor .RHP do systémové složky v instalačním adresáři VisualARQ)

Poznámka: Je vyžadován VisualARQ.

VAROVÁNÍ:

Jak vyplývá ze statusu pracovní verze, nachází se tento modul ve rané fázi Alpha verze. Ačkoliv byl interně testován, počítejte s tím, že ještě není stabilní a může selhat. Také neobsahuje všechny funkce, v dalších vydáních budeme přidávat další. Důrazně doporučujeme, abyste tento modul NEPOUŽÍVALI k žádné důležité práci a abyste si zálohovali soubory, otevřené ve VisualARQ.  Pokud nechcete pracovat s nehotovými verzemi, NESTAHUJTE si tento modul.

Otázky a odpovědi

Jakým typem programu je VisualARQ?

VisualARQ je zásuvný modul, který je navržený speciálně pro architekturu. Umožňuje pracovat v prostředí Rhina, do kterého ovšem vnáší nové specifické nástroje pro tvorbu a editaci architektonických výkresů a pro práci s plně parametrickými 3D objekty, jako jsou zdi, dveře, okna, sloupy, desky, střechy, schodiště a zábradlí. Výrazně tak zjednodušuje a zrychluje proces tvorby a dokumentace architektonického návrhu.

Je VisualARQ produktem společnosti McNeel??

VisualARQ byl vyvinut společností Asuni CAD, která se specializuje na vývoj a distribuci software pro architekturu, strojírenství, krajinotvorbu a průmyslový design. Společnosti Asuni CAD a McNeel Europe sídlí v Barceloně a úzce spolupracují na tomto a dalších projektech.

Je tento modul již v prodeji?

Ano, První komerční vydáné VisualARQ - VisualARQ 1.0 - je nyní k dispozici! VisualARQ pro Rhino byl vyvíjen zhruba dva roky. Během té doby bylo pravidelně vydáváno množství WIP, Beta a RC verzí produktu s cílem získat co nejvíce odezvy, abychom mohli svým zákazníkům nabídnout produkt, který naplní jejich potřeby.

Je VisualARQ dostupný také v jiných jazycích?

VisualARQ 1.0 (program, uživatelská příručka a webové stránky) je dostupný v angličtině, francouzštině, španělštině, němčině, italštině a češtině. 

Můžu použít stejný klíč pro nainstalování VisualARQ na více počítačů?

Ne. Klíč je určen pouze pro JEDEN počítač.

Podporuje VisualARQ 1.0 Rhino 5.0?

Protože Rhino 5.0 je stále ve fázi vývoje a to by mohlo působit problémy, nepodporuje VisualARQ tuto verzi. Jakmile bude Rhino 5.0 připraven, uvolníme pro něj kompatibilní vydání.

Budete vyvíjet VisualARQ také pro nadcházející vydání Rhina OS X pro Mac? Pokud ano, kdy začne vývoj?

Máme samozřejmě velký zájem na vývoji verze VisualARQ pro Rhino OSX, ale dokud nebude Rhino pro Mac plně dokončené, nemůžeme pro něj adaptovat náš zásuvný modul. Jakmile bude vydána definitivní verze Rhina OSX *, bude náš vývojový tým schopen určit, kolik práce a času budeme muset vložit do adaptace VisualARQ na systém OSX.

* (http://community.irhino3d.com/content/faq.aspx)

Je VisualARQ založen na BIM (Building Information Modeler)?

VisualARQ není BIM software; je to zásuvný modul pro Rhino, který přináší soubor užitečných architektonických nástrojů, usnadňujících a zrychlujících proces návrhu a dokumentace budov.

Je možné generovat konstrukční detaily, jejich množství a specifický polohopis (vodu, sanitu, elektriku)?

Ne, není; VisualARQ má jiný přístup. Náš produkt je vertikální aplikace, která doplňuje Rhino sadou architektonických nástrojů. NENÍ to – v této chvíli – “kompletní” architektonické řešení, které by pokrývalo výše uvedené profese. Po prvním komerčním vydání bude jasnější, jakým směrem se ve vývoji produktu budeme ubírat dále.

Je možné v tomto modulu kótovat?

Ne, není. V této chvíli nepřináší VisualARQ v oblasti kótování žádné nové funkce.

Související odkazy

Nahoru ↑