Nacházíte se zde: Rhino3D.cz > Články > Rhinoceros > RhinoScript Labs


RhinoScript Labs

Publikováno: 20.5.2008 | Autor: Jan Slanina | Rubrika: Rhinoceros | Komentáře: 0 - Doporučit

Píšeme skripty - ikonaRhinoScript je skriptovací jazyk pro Rhino, který vychází z jazyka VBScript od společnosti Microsoft. S RhinoScriptem můžete rychle přidávat do Rhina nové funkce nebo automatizovat často se opakující úlohy. Labs verze RhinoScriptu obsahuje dodatky a modifikace verze RhinoScriptu, která je obsažena v instalaci Rhina 4.0 SR3.

Nové metody

 • ColorAdjustLuma - změní jas RGB hodnoty.
 • ColorBlueValue - obnoví hodnotu intenzity modré složky RGB barvy.
 • ColorGreenValue - obnoví hodnotu intenzity zelené složky RGB barvy.
 • ColorRedValue - obnoví hodnotu intenzity červené složky RGB barvy.
 • ColorHLSToRGB - převede barvy z formátu HSL (hue-luminance-saturation) do formátu RGB.
 • ColorRGBToHLS - převede barvy z formátu RGB do formátu HSL (hue-luminance-saturation).
 • CurveClosestObject - vrátí místo na dvou objektech, ve kterém jsou k sobě nejblíže.
 • FlashObject - bliká jeden více objektů.
 • HideGroup - skryje skupinu viditelných objektů.
 • IsCone - určí, zda je plocha částí kužele.
 • IsCylinder - určí, zda je plocha částí válce.
 • IsParameterOnSurface - prověří, zda se bod v parametrickém prostoru nachází na stříhané ploše.
 • IsSphere - určí, zda je plocha částí koule.
 • IsTorus - určí, zda je plocha částí anuloidu.
 • LockGroup - uzamkne skupinu viditelných objektů.
 • MakeArray - vytvoří nové, inicializované pole uživatelem zadaným rozsahem.
 • ShowGroup - zobrazí skupinu skrytých objektů.
 • SurfaceCone - vrátí definici kužele.
 • SurfaceCylinder - vrátí definici válce.
 • SurfaceSphere - vrátí definici koule.
 • SurfaceTorus - vrátí definici anuloidu.
 • UnitScale - vrátí měřítko pro změnu jednotkových systémů.
 • UnlockGroup - odemkne skupinu uzamknutých objektů.

Změněné metody

 • AddCone - byl přidán další argument a přepsání (override).
 • AddCylinder - byl přidán další argument a přepsání.
 • AddHatch - opravena "padací" chyba.
 • AddTorus - bylo přidáno další přepsání.
 • CopyObject - nyní vytváří identickou kopii počátečního a koncového bodu. Metoda nyní akceptuje 3D translační vektor.
 • CopyObjects - nyní vytváří identickou kopii počátečního a koncového bodut. Metoda nyní také akceptuje 3D translační vektor.
 • Distance - bylo přidáno další přepsání.
 • DivideCurve - byl přidán další argument.
 • DivideCurveLength - byl přidán další argument.
 • GetPointOnMesh - opravena chyba, která způsobila ignorování výzvy s volbami.
 • GetRectangle - byl přidán další argument.
 • HtmlBox - opravena chyba při předání statického pole jako argumentu.
 • LineLineIntersection - byl přidán další argument.
 • MaterialTexture - cesta k souboru s texturou již není prověřována.
 • MoveObject - Metoda nyní také akceptuje 3D translační vektor.
 • MoveObjects - Metoda nyní také akceptuje 3D translační vektor.
 • RectangularLightPlane - drobná vylapšení.

Instalace

 1. Ujistěte se, zda máte nainstalovaný Rhinoceros 4.0 SR3.
 2. Ukončete všechny běžící kopie Rhina 4.0.
 3. Ve složce \Program Files\Rhinoceros 4.0\Plug-ins zazálohujte soubory RhinoScript.rhp a RhinoScript.chm
 4. Rozbalte stažený archiv a nakopírujte jeho obsah do výše uvedeného adresáře.
 5. Spusťte Rhino.

Související odkazy

Nahoru ↑