Nacházíte se zde: Rhino3D.cz > Články > Rhinoceros > Aktuality > Power Solids a Power Booleans


Power Solids a Power Booleans

Publikováno: 17.5.2005 | Autor: Jan Slanina | Rubrika: Aktuality | Komentáře: 0 - Doporučit

Roh zaoblený s G3 spojitostí (s analýzou střední křivosti)Zásuvné moduly Power Solids a Power Booleans nabízí uživatelům Rhina spolehlivé nástroje, které vytváří produktivnější a tvořivější pracovní prostředí.

Power Solids a Power Booleans pro Rhino

Zásuvné moduly Power Solids a Power Booleans nabízí uživatelům Rhina spolehlivé nástroje, které vytváří produktivnější a tvořivější pracovní prostředí. Power Solids jsou nazývány "nejdůležitějším doplňkem Rhina", protože umožňují tvorbu a úpravy složitých návrhů s významnými doplňky k funkcím Rhina, jako je proměnné zaoblení, tvorba skořepin a booleovské operace.

Power Solids byly vytvořeny tak, aby rozšířily funkčnost Rhina na poli high-end objemového modelování. Power Solids v Rhinu obsahují několik nástrojů:

 • Power Boolean Tree (strom booleovských operací)
 • Power Filleting (zaoblení a zkosení hran)
 • Power Surface Filleting (zaoblení a zkosení samostatných ploch)
 • Power Face Edit (řezání tělesa plochou)
 • Power Shelling (tvorba skořepin)

Kombinace Rhina s Power Solids vytváří sadu geometrických nástrojů, která se vyrovná nebo dokonce předčí většinu program pro objemové modelování. Podívejte se na galerii č.9 a galerii č.10, kde najdete modely, vytvořené našimi beta testery.

Power Solids pro Rhino

 • NURBS booleovské operace s Auto Fillet
 • Trvalý booleovský strom
 • NURBS zaoblování
 • NURBS skořepiny
 • Nahrazení geometrie stěny
 • Plošné zaoblení

Power Booleans pro Rhino

 • Booleovské operace se sítěmi
 • NURBS booleovské operace s Auto Fillet
 • Pokročilý převod na polygony
 • Trvalý booleovský strom
 • Sjednocení, průnik, rozdíl
 • Sloučení a rozdělení ploch

Nástroj Power Boolean Tree využívá strom konstrukční historie pro umožnění editace operandů, řetězení booleovských operací a integrované zaoblování průsečíků hran operátorů i operandů. Nástroj Filleting nabízí zaoblení konstantním poloměrem, konstantní vzdáleností a proměnné zaoblení spojených ploch Rhina a navíc umí řešit mnoho speciálních a náročných případů zaoblení. Nástroj Shelling nabízí rohové ofsety s prodloužením i zaoblením pro otevřené i uzavřené spolené plochy.

 1. Power Boolean Tree uchovává editovatelný CSG strom, který provádí NURBS booleovské operace s volitelným zaoblením hran průsečíků. Strom uchovává původní objekty (plochy nebo spojené plochy) a také výslednou spojenou plochu. Příkaz PowerBoolTree lze použít pro výpočet nového výsledku, pokud došlo ke změně pořadí operandů, parametrů zaoblení nebo pokud byl jakýkoliv z původních objektů změně. Strom je ukládán do souboru Rhina *.3dm.
 2. Produkt Power Booleans obsahuje nástroje pro převod NURBS na polygony a také nástroje pro booleovské operace s polygony jako volbu v příkazu PowerBoolTree. Power Booleans také obsahují algoritmus pro převod NURBS na polygonové trojúhelníky, který produkuje velice kvalitní "vodotěsné" sítě, použitelné v širokém spektru aplikací, včetně stereolitografie, vývoje her, animací, renderování a průmyslové výroby.

  Dialogové okno modulu PowerBoolean
  Dialogové okno modulu PowerBoolean

 3. Power Fillet uchovává seznam "sad zaoblení", přičemž každá z nich obsahuje výpis zaoblovaných hran a parametry zaoblení. Původní objekt a výsledný zaoblený objekt jsou propojeny dynamicky, takže je možné sady zaoblení ukládat a později upravit. Příkaz PowerFillet nabízí zaoblování s konstantním poloměrem, konstantní vzdáleností a proměnným poloměrem. Příčným řezem tohoto zaoblení může být racionální oblouk, aproximovaný oblouk, úsečka nebo vážená křivka plynulého přechodu (blend) se spojitostí G1, G2 nebo G3.  Power Fillet řeší mnoho složitých případů zaoblení jako je průsečík zaoblení, přechod zaoblení přes tečnou plochu a také přes výčnělky nebo díry v sousedních plochách. Power Fillet rovněž vytváří vysoce kvalitní plynulé přechody v rozích, kde se setkává více zaoblení nebo různých hran. G2 a G3 rohy jsou přesně aproximovány, aby vytvořily rohový přechod se stejnou spojitostí jako sousední plochy.

  Dialogové okno modulu PowerFiller
  Dialogové okno modulu PowerFiller

 4. Power Shell prování tvorbu skořepin a odsazení (ofset) těles. Uživatel může zadat kladné odsazení nebo může zápornou hodnotou vzdálenosti odsazení definovat vsazení dovnitř.  Power Shell umí podél hran odsazovat tak, že plochy prodlouží nebo provede zaoblení. Lze vytvářet skořepiny z otevřených i uzavřených objektů. Power Shell také umí vytvořit odsazené uzavřené těleso z plochy nebo spojené plochy.
 5. Power Surface Fillet poskytuje nástroj pro generování zaoblení mezi dvěma zcela samostatnými a nezávislými plochami. Výsledkem je spojená plocha se dvěma původními stříhanými plochami a s plochou zaoblení. Power Surface Fillet dokáže produkovat plynulé zaoblení s G2 a G3 spojitostí i zaoblení s proměnným poloměrem.
 6. Power Face Edit umožňuje nahradit geometrii plochou při zachování stejné topologické konfigurace. Můžete například nahradit rovnou stěnu krychle zakřivenou plochou. Během nahrazování plochy umí tento modul prodloužit nebo zkrátit sousední plochy. Tento nástroj dává uživateli možnost vyřezávat či rýt do ploch a spojených ploch.
Ceny modulů od nPower Software
ModulCena (Kč bez DPH)
Power Booleans 3.0 pro MAX 4, 5, 6, 7 a VIZ  7 227
Power Booleans 3.0 Upgrade z Power Booleans 2.0  3 675
Power Booleans 3.0 MAX/VIZ licence pro 25 uživatelů  71 050
Power Solids pro MAX 4, 5, 6, 7 a VIZ  12 175
Power Translators pro MAX 4, 5, 6, 7 a VIZ  12 175
Power RhinoToMax pro MAX 4, 5, 6, 7 a VIZ  7 227
Power Solids + Translators + Booleans pro MAX / VIZ -Bundle  17 000
Power Catia V4 & Catia V5 To MAX Translators  73 377
Power Solids pro Rhino 2.0 & Rhino 3.0  7 227
Power Booleans pro Rhino 2.0 & Rhino 3.0  4 780
Power Booleans + Solids pro Rhino - Bundle  9 680
Rhino & Max Bundle - PB, PS, PT Max / VIZ + PB, PS Rhino  21 900
Power Booleans MAX/VIZ - Educational Version  2 320
Power Solids pro MAX - Educational Version  2 320
Power Translators for MAX - Educational Version  2 320
Power Booleans 3.0 upgrade (licence pro 25 uživatelů)36 750

Tyto moduly je možné objednat u dovozce, společnosti Dimensio s.r.o. V objednávce uveďte verzi software, pro který je objednávaný modul určen.

V blízké době budeme na tomto serveru publikovat návod s popisem všech parametrů PowerSolids a PowerBooleans.

Nahoru ↑