Nacházíte se zde: Rhino3D.cz > Časté dotazy


Časté dotazy

Často kladené dotazy k Rhinu (FAQ).

Vyrenderované obrázky jsou zubaté. Jak je můžu vyhladit?

Tento problém měli snad všichni, kteří začínali s Rhinem. S podobnými dotazy se setkáváme prakticky neustále - proč je zaoblení zubaté, proč je plocha hranatá - ačkoliv v drátovém modelu vše vypadá krásně:

Zubaté hrany vystínovaných modelů

Pokud je model vystínován včetně drátů, přiřazuje se k tomuto nežádoucímu jevu často i to, že očividně nesouhlasí vystínovaný a drátový model a jsou mezi nimi mezery a dráty jakoby trčí do vzduchu nebo se zanořují do modelu:

Stínovaný model včetně drátů - vznikají rozdíly mezi drátovým a stínovaným zobrazením

Totéž se pak týká i vyrenderovaných obrázků – jsou nepříjemně zubaté a nekvalitní:

Renderovaný obrázek s hrubou polygonovou sítí

Nebojte se, v naprosté většině případů není viníkem špatný model, ale pouze hrubá polygonová síť. Pokud se má NURBS model stínovat nebo renderovat, musí se nejprve na pozadí převést na polygonovou síť a teprve tato polygonová síť je zobrazována či renderována. Kvalitu této sítě si můžete nastavit v menu Nástroje > Volby... (Tools > Options...).

V panelu Síť (Polygon Mesh) v oddílu Kvalita renderovací sítě (Render mesh quality) klikněte na Hladká a pomalejší (Smooth & Slower). Nebo můžete kliknutím na Uživatelské volby (Custom options) nastavit vlastní podrobné volby s ohledem na topologii konkrétního objektu, to bych však doporučil pouze pokročilejším uživatelům a i ti by si měli nejprve prohlédnout nápovědu, aby přesně věděli, co který parametr znamená.

Dialogové okno - Vlastnosti dokumentu - kvalita renderovací sítě

Podrobné informace o převodu NURBS na polygonové sítě naleznete na serveru Hydraulic Design (v angličtině).

Po nastavení hladké a pomalejší sítě (pomalejší proto, že převod na tuto hustější síť déle trvá a také její zobrazování může být pomalejší) vypadá náš objekt takto:

Stínovaný objekt po nastavení hladké polygonové sítě

To už je výrazně lepší, všimněte si, jak se kryje vystínovaný model s jeho drátovou reprezentací. Kvalitní bude nakonec i vyrenderovaný obrázek:

Vyrenderovaný obrázek s nastavením hladké polygonové sítě

Proč jsou mezi vystínovanými plochami praskliny?

Další typický problém. Jeho ilustrace vypadá například takto:

Problém prasklin ve vystínovaném modelu

Když si tento model ukážeme ve vystínovaném pohledu včetně drátů, začne nám svítat:

Praskliny ve vystínovaném modelu včetně drátů

Tento problém je přitom tím výraznější, čím hrubější je polygonová síť. Příčina problému je v tom, že sousední plochy nejsou spojené. Každá z ploch je tedy převáděna na polygony zcela samostatně a nezávisle na sousední. Pokud je ještě k tomu hrubě aproximována pomocí pár trojúhelníků, je zcela jasné, že tyto trojúhelníky se podél společné hranice navzájem „nepotkají" a vytvoří rozdílně zubaté hranice, mezi kterými tím pádem vznikne prasklina. Řešením tohoto problému je spojit sousední plochy pomocí funkce Spojit (Join). Rhino tak bude „vědět", že sousední plochy mají být spojené a převede je na polygony tak, že budou sdílet společné vrcholy polygonových sítí.

Problém i jeho řešení si můžeme pohodlně vizualizovat v podobě vedlejšího efektu některé z funkcí pro grafickou analýzu ploch, například MapováníOkolí (Emap). Tento příkaz nám totiž zobrazuje polygonovou síť objektu, která je jinak při stínování nebo renderování pro uživatele neviditelná. Zde je situace, kdy jsou plochy rozpojené. Všimněte si polygonových sítí, které na sebe podél hranice ploch nijak nenavazují:

Nenavazující plochy - Emap

Po spojení ploch se situace radikálně změní, polygonové sítě budou perfektně navazovat. Zkuste experimentovat s podrobnými parametry pro nastavení hustoty polygonové sítě:

Spojené plochy, hrubá síť
Spojené plochy, hrubá síť

Spojené plochy, jemná síť
Spojené plochy, jemná síť

Upozornění: praskliny mezi plochami se mohou objevit i přes to, že jsou plochy spojené. Pokud totiž v podrobných volbách zatrhnete volbu Hrubé spoje, budou sousední plochy převáděny na samostatné a nesouvisející polygonové sítě bez ohledu na to, zda jsou spojené. To je výhodné pro pravoúhlé objekty (typicky architektura), kde z podstaty nemůže dojít ke vzniku škvír, protože hrany jsou vždy rovné, ale u zakřivených objektů se škvíry objeví, viz, následující obrázky:

Detailní volby převodu na polygony - hrubé spoje zatrženy
Hrubé spoje zatrženy - mezi plochami jsou viditelné praskliny

Detailní volby převodu na polygony - hrubé spoje nezatrženy
Hrubé spoje nejsou zatrženy - sousední polygonové sítě na sebe navazují

Lze používat studentskou licenci Educational komerčně?

Ano. Předně by bylo asi nejsprávnější říct, že nic takového jako studentská licence neexistuje - je to komerční licence za výrazně zvýhodněnou cenu pro studenty a učitele. Držitelé této licence ji tedy mohou využívat ke komerční práci a licence je platná i po ukončení studia a i po ukončení studia může student s touto licencí pracovat komerčně (pokud například založí vlastní firmu). Bývalý student si může vzít své Rhino Educational také do svého případného zaměstnání a legálně zde na něm pracovat, ale pozor, tato licence je nepřenosná a tudíž s ní NESMÍ pracovat žádný jeho kolega z práce, pouze tento bývalý student, na kterého zní daňový doklad k Rhinu Educational.

Pokud bude chtít držitel Educational licencepo ukončení studia upgradovat na vyšší verzi, bude tak již muset učinit za normální komerční cenu (a komerční licenci). Zvýhodněná cena by se jej týkala pouze tehdy, pokud by v okamžiku zakoupení upgrade stále ještě studoval.

Upozornění: jedno omezení zde přece jenom je - Educational licence je nepřenosná a nelze ji tedy převést na jiného uživatele.

Podrobnosti se dozvíte v tomto článku.

Je Rhinoceros v češtině?

Ano, program je plně lokalizován, včetně uživatelského rozhraní, elektronické nápovědy a uživatelských manuálů.

Běží Rhino na Windows XP?

Ano, ale pokud upgradujete na Windows XP z Windows 95, 98 nebo ME, budete muset Rhino přeinstalovat.

Jak můžu instalovat Rhino přes síť?

Instalační program Rhina 3.0 je nyní skriptovatelný.

Jak přesný je Rhino?

Rhino je stejně přesný nebo dokonce přesnější než většina moderních systémů pro CAD, CAM a CAE. Bližší detaily naleznete na oficiálním webu Rhina.

Běží Rhinoceros pod Mac OS X?

Rhino můžete na Apple Mac OS X provozovat s emulátorem Microsoft Virtual PC for Mac.

Jaké jsou hardwarové požadavky Rhina?

Rhino běží na obyčejných stolních nebo přenosných počítačích s Windows.

Minimální požadavky:

 • doporučeno 8 GB nebo více
 • připojení k Internetu při instalaci a ověření licence
 • 600 MB prostoru na disku
 • grafická karta s podporou OpenGL 2
 • Ne více než 63 jader CPU
 • doporučujeme víceúčelovou myš se skrollovacím kolečkem
 • podporována je 3D myš SpaceNavigator

Operační systémy (Win):

 1. Windows 10, 8.1, 8, or 7 - doporučeno
 2. Windows Vista
 3. Windows XP (pouze 32 bitů) Service Pack 3

Poznámka: ve Windows 64bit se nainstaluje 64bitová i 32bitová verze.

Operační systémy (MAC):

 1. OS X 10.11 (El Capitan)
 2. OS X 10.10 (Yosemite)
 3. OS X 10.9.5 (Mavericks)
 4. OS X 10.8.5 (Mountain Lion)

Jak mohu uzavřít konce plochy, vytvořené funkcí loft? Chci vytvořit válcový objekt se zaobleným uzavřením na obou stranách a ne pouze dutou rouru.

V menu Plocha (Surface)vyberte položku Potáhnout (Loft). Na výzvu Vyberte křivky pro potažení (Bod) (Select curves to loft (Point )) zadejte B (v anglické verzi P) a stiskněte Enter.

Tím aktivujete volbu Bod, která vám umožní vybrat počáteční nebo konečný bod plochy. Konce plochy pak budou uzavřené. Můžete umístit počáteční bod před profilové křivky, pak vybrat všechny křivky a následně umístit bod za tyto křivky.

Také můžete zkopírovat krajní křivky a zmenšit je natolik, že se budou velikostí blížit malému bodu. Tento postup vám nabízí více kontroly nad tvarem zakončení plochy.

Až tímto způsobem vytvoříte plochu, můžete její tvar na koncích ještě změnit tak, že si zapnete zobrazení řídicích bodů a tvar vyladíte pomocí těchto bodů.

Můžete použít i jiné způsoby uzavření konců, jako jsou příkazy Uzavřít (Cap) nebo Plát (Patch). Někdy je vhodné vytvořit malou vertikální kruhovou plošku, která je o něco posunutá vůči ploše a poté ji příkazem PlynulýPřechodPlochy (BlendSrf) plynule s touto plochou propojit.

Proč jsou soubory 3DM tak velké, jak je mohu zmenšit?

Pokud svůj modely vyrenderujete nebo vystínujete, vytvoří Rhino z vašeho NURBS modelu polygonovou aproximaci a teprve tuto polygonovou síť renderuje nebo stínuje. V této fázi je výpočet polygonové sítě časově nejnáročnější operací renderingu (i když probíhá jen jednou nebo po každé změně) a proto Rhino tuto síť ukládá spolu s modelem, aby ji po načtení modelu nemusel počítat znovu. Tato síť výrazně zvyšuje velikost souboru.

Chcete-li tuto síť vymazat (uložit soubor bez ní), vyberte v menu Soubor (File) položku Uložit zmenšený (Save Small). Tím smažete veškeré renderovací polygonové sítě a ukládaný soubor bude menší.

Proč nepracují booleovské operace s objekty, importovanými ze souboru DXF?

Objekty importované ze souboru DXF jsou polygonové objekty a nikoliv NURBS objekty.

Mnoho funkcí Rhina (jako booleovské operace a stříhání) pracují pouze s NURBS objekty a ne s polygonovými objekty.

Pokud chcete editovat polygonové objekty, musíte to provést v jiném programu, který je k tomuto účelu navržen.

Více informací se dozvíte v 16. kapitole Uživatelské příručky Rhina. Tato kapitola se věnuje popisu různých typů objektů, které Rhino používá.

Když zadám souadnice bodu numericky, leží výsledný bod jinde, než jsem čekal.

Rhino definuje souřadnice relativně vůči konstrukční rovině aktivního pohledu, takže v různých pohledech obdržíte různé výsledky.

Pokud například zadáte souřadnici 2,3 v aktivním pohledu Shora (Top)., octne se bod na souřadnici 2,3 v konstrukční rovině pohledu Shora (Top). Kdyby však byl aktivní pohled Zepředu (Front), pak se bod octne na souřadnici 2,3 v konstrukční rovině pohledu Zepředu (Front) a tento bod se bude v 3D prostoru (v globálních souřadnicích) lišit od bodu 2,3 v pohledu Shora (Top).

Proč nemohu pomocí booleovských operací vytvořit dutý objekt?

Rhino definuje těleso jako skupinu navzájem propojených hraničních ploch.

Pokud budete chtít dutinu v objektu vytvořit tak, že do něj umístíte menší objekt, který nemá s velkým objektem žádný průnik, pak booleovská operace vůbec neproběhne.

To však nezbytně neznamená, že byste v Rhinu vůbec nemohli vytvořit duté objekty. Vezměme si třeba dutou kouli - můžete ji získat tak, že vytvoříte dvě soustředné koule s různými průměry.

Rhino vám neumožní propojit tyto dvě koule do jediného tělesa, můžete však vytvořit plochy jednotlivých stěn takového tělesa.

Mnoho programů, do kterých svůj model z Rhina můžete exportovat, umí na základě těchto ploch vytvořit skutečné duté těleso.

Rotace pomocí klávesnice probíhá naopak - jak to mohu tento problém vyřešit?

V roletovém menu vyberte položku Tools / Options. V panelu View v oddílu Rotate zatrhněte Reverse keyboard action.

Když rotuji pomocí myši, rotace probíhá někdy doleva a někdy doprava. Proč?

Výchozí rotace Rhina se chová tak, jakobyste zapíchnuli do podkladové mřížky špendlík a otáčelu s ní dokola. To znamená, že směr otáčení závisí na tom, jestli kliknete do horní nebo spodní části pohledu.

Pokud je to pro vás matoucí, můžete si nastavit volbu "trackball". V roletovém menu vyberte příkaz Tools / Options. V panelu View v oddílu Rotate zatrhněte Trackball mode mouse rotation.

Rhino pak bude vždy rotovat jedním směrem bez ohledu na to, do které části pohledu kliknete.